Varnostne službe


Varnostna služba mora imeti urejen dispečerski center za hitro ukrepanje v primeru sproženih alarmov na varovanih poslovnih objektih. Prav tako mora obenem skrbeti za varnost vozil in tovora v njih, kar ni vedno lahko naloga. Možnost pregleda trenutne lokacije vseh vozil z sistemom EasyTracker to delo precej olajša. EasyTracker omogoča tudi panic tipko v vozilih kar še dodatno pripomore k varnosti vozila ter blaga.

Po potrebi se lahko vsaka narejena intervencijska vožnja do varovanega objekta prikaže na zemljevidu naročniku skupaj z časom prihoda. Na ta način varnostna služba dokaže visoko kvaliteto svoje storitve in dodatno potrdi, da so bili narejeni vsi potrebni ukrepi v primeru sproženega alarma. 

Pogoste rešitve: