Trenutna lokacija vozil


Sistem EasyTracker omogoča pregled trenutne lokacije vozil. Poleg trenutne lokacije je prikazan čas zadnjega gibanja vozila, trenutna hitrost vozila, število prevoženih kilometrov na današnji dan in voznik vozila. Program omogoča delitev vozil po poslovnih enotah oziroma skupinah.

Grafični prikaz vozil


Trenutno lokacijo vozil preverite na zemljevidu. Zemljevid je na razpolago tako v cestnem, kot tudi v satelitskem grafičnem prikazu. Na zemljevidu poleg lokacije vozila in hitrosti spremljate tudi njegovo smer gibanja. Za najbolj podroben pregled je omogočen Google Street View.