Tipi Strank

PRODAJA NA TERENU

Prodaja na terenu

Podjetja s prodajo na terenu se danes soočajo s čedalje večjo konkurenco in posledično tudi večjimi zahtevami strank.

Se vam je že zgodilo, da je vaša dolgoletna stranka prestopila h konkurenci? Razlogov za to je veliko in mnogo jih lahko rešite ravno s sistemom gps sledenja EasyTracker. Poleg vodenja evidence obiskanosti posameznih strank vam sistem EasyTracker omogoča tudi hitrejše načrtovanje dodatnih obiskov strank in poslovnih partnerjev.

Tudi komercialisti z uvedbo gps sledenja kmalu postanejo bolj produktivni saj jim ni več potrebno skrbeti za potne naloge, knjižico motornega vozila in si lahko samo načrtujejo svoje poti in prihodnje obiske.

PREVOZ ŽIVIL

Prevoz živil

Trgovina z dostavo živil se vsak dan srečuje z izzivom pravočasne ter redne dostave ter zmanjšanjem stroška voznega parka. Z večjim deležem nenadzorovanih delavcev na terenu in vsak dan večjimi stroškom voznega parka je pravi izziv poskrbeti za urejeno logistiko in enakovredno razporeditev dela med vozniki.

Večina malih in srednjih podjetji z lastno dostavo živil kot so pekarne, dostava hrane restavracijam, prodaja zelenjave po terenu se po navadi niti ne zaveda pomembnosti urejene logistike s katero se doseže poleg manjših stroškov poslovanja tudi večje zadovoljstvo strank. Vas je že kdaj poklicala nezadovoljna stranka, ki je trdila, da ni prejela naročenega blaga oziroma ji je blago preveč zamujalo? GPS sledenje omogoča hitro preverjanje vseh zaustavljanj in postankov vaših vozil.

DOSTAVA POŠILJK

Dostava pošiljk

Avtoprevozniki in podjetja z dostavo pošiljk imajo večino stroškov ravno z voznim parkom.

Dispečer lahko s sledenjem vozil EasyTracker zaradi poznavanja trenutne lokacije vseh vozil omogoči prevzem še več dodatnih pošiljk tudi po odhodu vozila iz podjetja. Logistiki lahko na podlagi vseh zbranih podatkov o prevoženih poteh in postankih še dodatno povečajo izkoriščenost tovornjakov in delavcev.

AVTOPREVOZNIKI

Avtoprevozniki

Sistem EasyTracker ponuja celovite in napredne rešitve tudi za transportna in distribucijska podjetja s čimer se ustvarjajo časovni prihranki in povečuje učinkovitost.

Za namen sledenja vozil v mednarodnem transportu je na voljo avtomatiziran daljinski prenos tahografskih podatkov in podatkov iz voznikove kartice. Preko standardnega FMS (Fleet Management System) protokola omogočamo tudi zbiranje vseh pomembnih parametrov iz potovalnega računalnika vozila kar pomeni, da imate v vsakem trenutku na voljo pregled nad stanjem delovnega časa svojih voznikov, ter spremljate morebitne kršitve prometnih pravil za predolge vožnje in premalo počitka in se tako izognete nepotrebnim kaznim.

V izogib morebitnim zamudam pri dostavah je na voljo tudi dvosmerna pisna komunikacijo med dispečerjem in voznikom preko pametnega telefona ali tablice z opcijo prejemanje in pošiljanje dokumentov (CMR), slik in video posnetkov (poškodbe, dimenzije tovora, ipd.), kar omogoča dodatne prihranke na času in stroških komunikacije v tujini ter omogoči prevzem še več dodatnih pošiljk tudi po odhodu vozila iz podjetja.

Na voljo je tudi nadzor nad odpiranjem vrat tovornega prostora, identifikacija voznika v vozilu in spremljanje temperature tovora z opozarjanjem.

 

GPS sledilec EasyTracker omogoča tudi praznjenje tahografa na daljavo.

VARNOSTNE SLUŽBE

Varnostne službe
Varnostna služba mora imeti urejen dispečerski center za hitro ukrepanje v primeru sproženih alarmov na varovanih poslovnih objektih. Prav tako mora obenem skrbeti za varnost vozil in tovora v njih, kar ni vedno lahka naloga. Poleg spremljanja trenutne lokacije vseh vozil in statusa na zemljevidu je dodana tudi možnost obveščanja o prihodih in odhodih iz vnaprej določenega območja ter možnost zaznavanja lokacije odpiranja vrat tovornega prostora. Za vsa vozila in vozila, ki se uporabljajo za prevoz denarja omogočamo vgradnjo stikala za imobilizacijo vozila in panic tipko, kar še dodatno pripomore k varnosti vozila ter blaga. Po potrebi se lahko vsaka narejena intervencijska vožnja do varovanega objekta prikaže na zemljevidu naročniku skupaj s časom prihoda. Na ta način varnostna služba dokaže visoko kvaliteto svoje storitve in dodatno potrdi, da so bili narejeni vsi potrebni ukrepi v primeru sproženega alarma.

AVTOBUSNI PREVOZI

Avtobusni prevozi
Avtobusna podjetja imajo veliko odgovornost pri zagotavljanju pravočasnih voženj v krajevnem in medkrajevnem prometu, prevozu otrok ali turistov do posameznih znamenitosti. Za boljši pregled in izboljšan proces dela lahko dispečerji na podrobnem zemljevidu opazujejo trenutno lokacijo in hitrost avtobusa na zemljevidu, spremljajo nivo in porabo goriva, obrate motorja, slog vožnje, njihov status (se giblje ali miruje) in zastoje na cesti ter pomagajo vozniku pri navigaciji do cilja. Poleg podatkov o urah vožnje po državah, avtomatskem izpisu dnevnic in potnih nalogov se lahko nastavi avtomatsko opozarjanje za primer nedovoljenega premika ali kraje, predolgega postanka in prekoračitve hitrosti. V primeru prevoza otrok se lahko staršem dodeli začasni dostop za spremljanje trenutne lokacije avtobusa in izračun predvidenega prihod na določeno lokacijo.

GRADBENA PODJETJA

Gradbena podjetja
Sistem EasyTracker smo prilagodili tudi za gradbena podjetja na način da se poleg sledenja v realnem času in prevoženih kilometrov lahko ločeno spremlja tudi čas dejanskega dela gradbene mehanizacije (delo bagra, hiab-a, dvižne ploščadi, kiperja, hruške) po kontaktu in dejanskem delu preko pospeškometra, zunanje napetosti in glede na obrate motorja. Na podalgi dejanskih ur dela lahko podjetje lažje izračuna stroške, ki so jih imeli pri posameznem opravilu ali na posameznem delovišču. Na voljo je tudi možnost identifikacije strojnika v delovnem stroju za lažji obračun ur dela strojnika (evidenca delovnega časa) ter ugotavljanje poškodb. V primeru odklopa akumulatorja, nedovoljenega premika, tresljajev na stroju ali izstopa iz območja (wirefence), premika izven delovnega časa, kraje stroja ali delov stroja, ste pravočasno obveščeni v uporabniškem vmesniku, preko SMS sporočila ali e-maila.

STORITVENA PODJETJA

Storitvena podjetja

EasyTracker je programska rešitev za podporo vsem vrstam storitvenih dejavnosti, saj omogoča hiter in enostaven vpogled v trenutno stanje in pretekle aktivnosti na terenu. Z uporabo sistema EasyTracker in gps sledilcev si zagotovite boljši pregled nad trenutno lokacijo vozil, obiskanostjo strank, prevoženimi kilometri v in izven delovnega časa ter količino porabljenega goriva. Na voljo je tudi možnost identifikacije voznika v vozilu za lažje ugotavljanje škodnih dogodkov v povezavi z vozilom (kazni, nesreče, ipd.) in na vozilu (poškodbe vozila).

Podjetja z lahkoto preverijo kdaj nazadnje so posamezno stranko obiskali in koliko časa je trajal posamezni obisk. Na voljo je tudi možnost nastavitve avtomatskega načrtovanja prihodnjih obiskov ter obveščanja na redne in periodične servise.