Rešitve sledenja

Lokacija vozil

Sistem EasyTracker omogoča prikaz trenutne lokacije vozil na zemljevidu, zgodovino opravljene poti in postankov za poljubno izbran časovni interval. Poleg trenutne lokacije na zemljevidu se v realnem času spremlja smer gibanja vozila, trenutna hitrost, prevoženi kilometri tekočega dne in ime voznika, ki je prijavljen v vozilu. Zemljevid je na razpolago tako v cestnem, kot satelitskem grafičnem prikazu s funkcijo Traffic in Google Street View. Za hitrejši pregled je na voljo tudi tekstovni izpis lokacije vozil s podatki o vozniku, ekonomičnosti vožnje ter povprečni porabi goriva za tekoči dan.

Poročila, zgodovina voženj, dogodki

Uporabniku je na voljo več tipov poročil, ki se razlikujejo po obliki in vsebini. Na voljo so dnevna, tedenska, mesečna, poročila o obiskanosti strank, poročila porabi goriva, urah dela voznikov in poročila za delovne stroje. Poročila je možno natisniti ali izvoziti v excel ali PDF obliko. Nekatera poročila se lahko tudi urejajo in avtomatsko pošljejo na elektronski naslov.

 

Na voljo so tudi dogodki oziroma opozorila, ki so vezani na posamezno vozilo. Sistema EasyTracker vas lahko obveščena o prehitri vožnji, vožnji izven načrtovane poti, prekomerni porabi goriva, nepooblaščenem premiku vozila, predolgem postanku, o izklopu sledilne naprave … Opozorila se sprožijo ob dogodku (prekoračitev hitrosti), glede na prevožene kilometre (redni servis po 60.000 km, menjava olja) in glede na časovni interval (potek registracije, premontaža pnevmatik, …).

Identifikacija voznika

Ko vozila uporablja več voznikov vam sistem gps sledenja EasyTracker priskoči na pomoč z ročnim ali avtomatskim dodeljevanjem voznika vozilu z namestitvijo čitalca (magnetni, RFID), ki zaznava voznika (magnetni ključek, RFID kartica, obesek, … ). S tem lahko hitro preverite kdo upravlja ali je v preteklosti upravljal z vozilom. Poleg tega se ime voznika prikaže tudi na poročilih (relacije, … ..). Prijava in odjava voznika je možna tudi preko naše mobilne aplikacije.

V primeru, ko se vozniki pozabljajo prijaviti, omogočamo vgradnjo piskača, ki voznika s piski opozarja, da je neprijavljen v vozilu.

Evidenca delovnega časa, privat vožnja, GDPR

Identifikacijski čitalec v vozilu se lahko uporablja tudi za spremljanje prisotnosti in evidenco delovnega časa na terenu. Delovne ure se štejejo glede na čas prijave zaposlenega v vozilu. Za začetek dela se upošteva prva prijava za posamezen dan in za konec dela se upošteva čas zadnje prijave za posameznen dan. Evidenca delovnega časa vam prikaže zbir delovnih ur vseh zaposlenih za izbrano obdobje. EasyTracker vam omogoči tudi ločeno spremljanje prevoženih kilometrov in poti glede na tip vožnje. V primeru, da delavcem dovolite uporabo vozila tudi za prevoz iz službe domov in obratno lahko s preprostim preklopom preko klecnega stikala, ki je nameščen v vozilu, voznik določi trenutno vožnjo kot privat. V tem primeru vozilo ni sledeno, v poročilih pa se prikažejo le prevoženi kilometri. Z vidika GDPR je vsem na voljo dnevnik aktivnosti vpogledov ter izdelani pogoji za obdelavo osebnih podatkov, ki jih lahko preberete v naših pogojih za obdelavo osebnih podatkov. Za vas smo pripravili nekaj vzorcev s katerimi vam poskušamo olajšati uskladitev z GDPR: Pravilnik GDPR , Splošni pravilnik GPS sledenje

Interesne točke - POI

Interesne točke – POI so točke na zemljevidu oziroma razlogi, zaradi katerih se zaposleni ustavljajo. Primeri interesnih točk so: stranke, partnerji, gostilne, skladišča, poslovne enote oziroma vse lokacije, ki imajo za uporabnika neko interesno vrednost. Sistem EasyTracker omogoča ročni (po naslovu, po davčni številki) avtomatski vnos več tipov interesnih točk, ki se jih doda glede na potrebe. Z vnosom interesne točke se lažje spremlja obiskanost interesnih točk (zadnji obisk, katero vozilo in čas trajanja obiska) in s tem izboljša preglednost nad planiranimi in neplaniranimi postanki v poročilih. Interesne točke se lahko razdelijo po posameznih skrbnikih in integrirajo s programom za upravljanje odnosov s strankami (EasyPosel CRM).

Potni nalogi in knjižica vozila

Enostavna in pregledna rešitev za ročno in avtomatsko kreiranje potnih nalogov na podlagi opravljenih voženj za posamezni mesec ali poljubno izbrani časovni interval z možnostjo urejanja (popravek relacij in kilometrine) in dodajanja ostalih stroškov, ki sodijo zraven. Izdelane potne naloge je možno natisniti ali izvoziti v Excel.

Elektronska knjižica motornega vozila omogoča avtomatsko izpolnjevanje zakonsko potrebnih podatkov o motornem vozilu (prevožene relacije, kilometrina, stanje števca kilometrov, poraba goriva, točenje goriva) ter njihovo hrambo na enem mestu. Z avtomatskim vodenjem teh podatkov prihranite pri času, ki bi bil sicer potreben za ročno izpolnjevanje obrazcev. Poleg tega, lahko uporabite funkcionalnost za urejanje in izvoz potnih nalogov, vključno s podporo za potni nalogi.

Stroški goriva in servisov

Sistem EasyTracker omogoča avtomatsko evidentiranje stroškov preko kartic za točenje goriva (Petrol, OMV, DKV, Shell) in s tem zbiranje vseh podatkov o nakupih goriva (lokacija točenja, količina natočenega goriva, znesek) in ostalih izdelkov na bencinskih servisih. Možen je tudi ročen pregled ostalih stroškov povezanih z voznim parkom (redni in izredni servisi, menjava pnevmatik ipd.) z možnostjo shranjevanja datoteke (računi, garancije) preko računalnika in mobilne aplikacije ter nastavitev opozarjanja na redne servisne intervale in potek listin po času in prevoženih kilometrih.

Varovanje vozil

Sledilne naprave se v službena vozila in delovne stroje vgrajujejo tudi z namenom varovanja proti kraji, nedovoljeni uporabi in kraji opreme ter blaga, ki se z vozilom prevaža.

Za varovanje je na voljo ročno in avtomatsko zaklepanje z določitvijo časovnih kriterijev. Varovanje je na voljo za primer nedovoljenega odpiranja vrat, nedovoljenega premika ali premika izven delovnega časa, padca napetosti ali odklopa akumulatorja, vstopa ali izstopa iz vnaprej določenega območja (gradbišče, parkirišče) in v kolikor se vklopi kontakt izven delovnega časa (kraja delov stroja). Alarmi se sprožijo v sami spletni aplikaciji kot zvočno opozorilo, opozorila se pošljejo na elektronske naslove ali preko SMS sporočila.

Ure dela stroja

Preko sistema EasyTracker lahko spremljamo in nadzorujemo efektivni delovni čas stroja, ki ga spremljamo glede na kontakt, preko pospeškometra, s pomočjo zunanje napetosti in glede na obrate motorja. Vse to omogočajo zmogljive vodoodporne sledilne naprave. Na ta način lahko ugotovimo, kdaj in koliko časa je stroj deloval v prostem teku ali s kontaktom in kdaj ter koliko časa je stroj dejansko deloval (aktivno delovanje).

V kolikor je potrebno, uredimo tudi priklop senzorjev na hidravlične ali električne sklope, ki poganjajo dodatno mehanizacijo (posipalec, hidravlika za dvig kiperja ali žlice, košara… itd.). Glede na podatke, zajete iz teh senzorjev, uredimo pravilni prikaz delovnih ur stroja po kontaktu.

TAHO prenos , komunikacija in dnevnice

WEB Tacho je spletna storitev, ki omogoča oddaljen prenos podatkov iz digitalnega tahografa in voznikovih kartic preko sledilne naprave na strežnik. Podatki iz tahografa in voznikove kartice se shranijo na WEB TACHO serverju v formatu .DDD in so na voljo za pregled in izpis.

Dvosmerna komunikacija med dispečerjem in voznikom ter pošiljanje napotitev na lokacijo lahko poteka preko Garmin navigacijske naprave, tablice ali pametnega telefona. Za vsako poslano sporočilo se vidi kdaj je bilo poslano, dostavljeno, prebrano in tudi morebiti izbrisano. Tako ste lahko prepričani, da je sporočilo doseglo svojega naslovnika.

Poleg tekstovnih sporočil in pošiljanja napotitev na lokacijo v primeru uporabe pametnega telefona ali tablice je na voljo tudi pošiljanje slik, video posnetkov in dokumentov (CMR obrazcev, ipd.).

Sistem EasyTracker omogoča tudi spremljanje ur voženj in prevoženih kilometrov po državah ter izračun dnevnic.

Brezžični senzorji

S storitvijo EasyTracker lahko s pomočjo žičnih ali brezžičnih senzorjev spremljate temperaturo tovora v hladilnih komorah, prenosnih hladilnih torbah in vseh ostalih pripomočkih, namenjenih hrambi, vzdrževanju in ohranjanju določene temperature predmeta hlajenja.

Da preprečite potencialno škodo na tovoru si lahko nastavite tudi opozarjanje v primeru če temperatura pade pod dovoljeno mejo v razponu od -40°C do +85°C.

Brezžične senzorje se poleg spremljanja temperature lahko uporabi tudi za spremljanje vlažnosti prostora in za sledenje manjših stvari, ki nimajo lastnega napajanja.

Poraba goriva in ECO vožnja

S priklopom sledilna naprave na računalnik vozila (CAN BUS) si lahko uporabniki sistema za sledenje vozil zagotovijo popoln pregled in nadzor nad dejansko prevoženimi kilometri po števcu vozila, spremljajo obrate motorja, ekonomičnost vožnje (za tovorna vozila), količino goriva v rezervoarju in povprečno porabo tako po vozilih kot tudi po voznikih ter morebitne napake vozila (nizek nivo olja, nizek pritisk v pnevmatikah, ipd.).

Na porabo goriva in stroške vzdrževanja vozil pomembno vpliva tudi slog vožnje voznikov. Največ goriva porabijo hitri vozniki, ki tudi agresivno pospešujejo in zavirajo. Sistem EasyTracker ima rešitev, in sicer ECO vožnja, ki zbira in analizira podatke o pospeševanju, zaviranju, prekoračitvi hitrosti, ostrem zavijanju in delovanju motorja v prostem teku. Oceno sloga vožnje lahko kadarkoli preverite preko poročil in opozorite agresivnejše voznike na neekonomično vožnjo.