Privat stikalo in GDPR


Sistem EasyTracker omogoča ločevanje službenih ter privat voženj z uporabo stikala. V primeru da delavcem dovolite uporabo vozila tudi za prevoz iz službe domov in obratno je zelo težko spremljati dejansko službeno kilometrino vozil. S preprostim preklopom preko klecnega stikala, ki je nameščen v vozilu, lahko voznik določi trenutno vožnjo kot privat. Sistem EasyTracker lahko v tem primeru prikaže samo podatke službenih poti ali pa vas tudi v dnevnih poročilih obvesti o kilometrini privat voženj.

Poleg tega imamo urejeno beleženje dostopov in sprememb do sistema, da dosegamo smernice, ki jih določa Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov GDPR. Za vsak dostop do podatkov lahko preverite osebo in čas dostopa kot tudi podatke, do katerih se je dostopalo.