.


Priklop na tahograf vozila 


EasyTracker omogoča priklop na tahograf vozila ter omogoča tudi praznjenje tahografa. Ob večji natančnosti sledenja tovornih vozil po tujini smo dodali tahograf izpis v poročilu za avtoprevoznike. Poleg lažjega pregleda kronologije vožnje čez več dnisistem opozarja tudi na prekoračena pravila (predolge vožnje, premalo počitka…).