Potni nalogi


Funkcija potnih nalogov popolnoma avtomatizira vodenje podatkov službenih poti. V posameznem potnem nalogu so zbrani vsi podatki, ki jih sicer vozniki morajo izpolniti sami.

Potne naloge lahko vodimo po posameznih številkah, omogočajo pa tudi dopolnitev oziroma ročni popravek relacij in kilometrine.

Prav tako omogočamo združevanje večih potnih nalogov v enega ter izpis voznikov za posamezno opravljeno relacijo.

Izdelane potne naloge je možno natisniti ali izvoziti v Excel.

External link opens in new tab or window