,


Poročila vozil


Poročila vozil omogočajo evidenco podatkov za posamezno vozilo ali voznika. Program nudi dnevno, mesečno poročilo ali poročila za želeno obdobje.

Poročila med drugim prikazujejo:

  • število postankov glede na uro v dnevu ali dan v tednu,
  • razmerja med tipi postankov,
  • celotno prevoženo pot,
  • trajanje postankov glede na uro v dnevu ali dan v tednu,
  • seznam vseh postankov,
  • prevoženo razdaljo glede na uro v dnevu ali dan v tednu,
  • maksimalno in povprečno hitrost,
  • časovna obdobja gibanja vozila,
  • časi začetkov in koncev vseh voženj.

Prav tako poročila za obdobje omogočajo tudi pregled voženj po voznikih in pregled uporabljenih vozil za izbrano obdobje za posameznega voznika. Vsa poročila so prilagojena za tiskanje.

Lokacije vseh opravljenih relacij in postankov se lahko prikažejo tudi na zemljevidu.

Pod seznamom postankov se izpiše najbližja interesna točka, zaradi katere se je vozilo ustavilo. S tem spremljate namen ter lokacijo postanka posameznega vozila. To je lahko poslovni partner, skladišče ali kakšen drug objekt.

Dnevna, tedenska in mesečna poročila lahko tudi avtomatsko prejemate na email.

External link opens in new tab or window External link opens in new tab or window