g


Komunikacija preko terminala


Sistem EasyTracker omogoča dvosmerno komunikacijo z voznikom preko Garmin navigacijske naprave. Voznik in dispečer si lahko izmenjujeta tekstovna sporočila. Za vsako sporočilo poslano vozniku se vidi kdaj je bilo poslano, dostavljeno, prebrano in tudi morebiti izbrisano. Tako ste lahko prepričani, da je sporočilo doseglo svojega naslovnika. Poleg tekstovnih sporočil omogočamo tudi pošiljanje ciljev voznikom, predefinirana sporočila in sporočila vezana na geolokacijo vozila.

Če vam voznik pošlje sporočilo izven delovnega časa dispečerja se sporočilo lahko pošlje na vaš email naslov, ki ga zlahka preberete in nanj odgovorite na mobilnem telefonu.