Rješenja za praćenje

Lokacija vozila

EasyTracker sustav omogućuje prikaz trenutne lokacije vozila na karti, povijesti prijeđene rute i zaustavljanja za proizvoljno izabrani vremenski interval. Osim trenutne lokacije na karti, u realnom vremenu prati se smjer kretanja vozila, trenutna brzina, prijeđeni kilometri u tekućem danu i ime vozača registriranog u vozilu. Karta je dostupna u cestovnoj i satelitskoj grafici s funkcijama Promet i Google Street View.

Za brži pregled dostupan je i tekstualni ispis lokacije vozila s podacima o vozaču, ekonomičnosti vožnje i prosječnoj potrošnji goriva za trenutni dan.

Izvješća, povijest vožnje, događaji

Korisniku je dostupno nekoliko vrsta izvješća, koje se razlikuju po obliku i sadržaju. Dostupni su dnevni, tjedni, mjesečni izvještaji o posjetama kupaca, izvještaji o potrošnji goriva, radni sati vozača i izvještaji o strojevima. Izvješća se mogu ispisati ili izvesti u excel ili PDF formatu. Neka se izvješća također mogu uređivati i automatski slati na adresu e-pošte.

Tu su i događaji i upozorenja vezana uz pojedinačna vozila. EasyTracker sustav vas može obavijestiti o prekoračenju brzine, vožnji izvan planirane rute, prekomjernoj potrošnji goriva, neovlaštenom kretanju vozila, predugom zaustavljanju, isključivanju uređaja za praćenje… Upozorenja se aktiviraju kada se dogodi događaj (prebrza vožnja), ovisno prema prijeđenim kilometrima (redoviti servis nakon 60.000 km, promjena ulja) i prema vremenskom intervalu (istek registracije, zamijena guma, …).

Identifikacija vozača

Kada vozilo koristi više vozača, u pomoć vam priskače EasyTracker sustav koji ručno ili automatski dodjeljuje vozača vozilu ugradnjom čitača (magnetski, RFID) koji detektira vozača (magnetski ključ, RFID kartica, privjesak i sl.). Time možete brzo provjeriti tko vozi ili je upravljao vozilom u prošlosti. Osim toga, ime vozača stoji i na izvješćima (rute, putni nalozi,..). Prijava i odjava vozača moguća je i putem naše mobilne aplikacije.

U slučaju da se vozači zaborave registrirati, omogućujemo ugradnju zvučnog signala koji zvučnim signalima upozorava vozača da nije registriran u vozilu.

Evidencija radnog vremena, privatna vožnja, GDPR

Identifikacijski čitač u vozilu može se koristiti i za praćenje dolazaka i evidenciju radnih sati na terenu. Radni sati se računaju na temelju vremena prijave djelatnika u vozilo. Za početak rada računa se prva prijava za pojedini dan, a za završetak rada vrijeme zadnje prijave za pojedini dan. Evidencija radnog vremena prikazuje zbroj radnih sati za sve zaposlenike za odabrano razdoblje.

EasyTracker također omogućuje zasebno praćenje kilometraže i ruta ovisno o vrsti vožnje. Ako dopustite zaposlenicima da koriste vozilo i za prijevoz od posla do kuće i obrnuto, vozač može postaviti trenutnu vožnju kao privatnu jednostavnim prebacivanjem preko prekidača ugrađenog u vozilo. U tom slučaju vozilo se ne prati, već se u izvješćima prikazuju samo prijeđeni kilometri.

Sa stajališta GDPR-a svima je dostupan dnevnik uvida i razrađeni uvjeti obrade osobnih podataka, što možete pročitati u našim uvjetima obrade osobnih podataka. Za vas smo pripremili nekoliko uzoraka kojima nastojimo olakšati usklađenost s GDPR-om: GDPR uredba, Opća uredba o GPS praćenju

Točke interesa - POI

Točke interesa – POI su točke na karti ili razlozi zbog kojih se zaposlenici zaustavljaju. Primjeri točaka interesa su: kupci, partneri, gostionice, skladišta, poslovne jedinice ili sve lokacije koje imaju neku interesnu vrijednost za korisnika. EasyTracker sustav omogućuje ručni (po adresi, po OIB-u) ili automatski unos nekoliko vrsta točaka intersa koje se dodaju prema potrebama. Unos točaka interesa olakšava praćenje posjećenosti točaka (zadnji posjet, koje vozilo i trajanje posjeta) te time poboljšava preglednost planiranih i neplaniranih zaustavljanja u izvješćima. Točke interesa mogu se podijeliti po pojedinim administratorima i integrirati s programom za upravljanje odnosima s korisnicima i strankama (EasyPosel CRM).

Putni nalozi i knjižica vozila

Jednostavno i transparentno rješenje za ručno i automatsko kreiranje putnih naloga na temelju odrađenih putovanja za pojedini mjesec ili proizvoljno odabrani vremenski interval uz mogućnost editiranja (korekcija ruta i kilometara) i dodavanja ostalih povezanih troškova. Kreirane putne naloge moguće je ispisati ili eksportirati u Excel.

Elektronička knjižica motornog vozila omogućuje automatsko popunjavanje zakonom propisanih podataka o motornom vozilu (prijeđene relacije, kilometraža, stanje brojača kilometara, potrošnja goriva, točenje goriva) i njihovo pohranjivanje na jednom mjestu. Automatskim upravljanjem ovim podacima štedite vrijeme koje bi inače bilo potrebno za ručno ispunjavanje obrazaca.

Troškovi goriva i servisa

EasyTracker sustav omogućuje automatsko evidentiranje troškova putem kartica za točenje goriva (Petrol, OMV, DKV, Shell) te na taj način prikupljanje svih podataka o kupnji goriva (mjesto točenja, količina natočenog goriva) i ostalih proizvoda na benzinskim postajama. Također je moguće upravljati ostalim troškovima vezanim uz vozni park (redovni i izvanredni servisi, promjena guma i sl.) uz mogućnost spremanja datoteka (računi, garancije) putem računala i mobilne aplikacije, kao i postavljanje podsjetnika za redovne servise intervalima i tijeku dokumenata po vremenu i prijeđenim kilometrima.

Sigurnost vozila

U službena vozila i radne strojeve ugrađuju se i uređaji za praćenje u svrhu zaštite od krađe, neovlaštene uporabe i krađe opreme i robe koja se prevozi vozilom.

Za zaštitu je dostupno ručno i automatsko zaključavanje s vremenskim kriterijima. Zaštita je dostupna u slučaju neovlaštenog otvaranja vrata, neovlaštenog kretanja ili kretanja izvan radnog vremena, pada napona ili odspajanja akumulatora, ulaska ili izlaska iz unaprijed određenog prostora (gradilište, parkiralište) te ako je kontakt uključen izvan radnog vremena (krađa dijelova strojeva) . Alarmi se aktiviraju u samoj web aplikaciji kao zvučno upozorenje, upozorenja se šalju na e-mail adrese ili putem SMS-a.

Radni sati stroja

Preko EasyTracker sustava možemo pratiti i kontrolirati efektivno vrijeme rada stroja, koje se prati prema kontaktu, putem akcelerometra, uz pomoć vanjskog napona i prema broju okretaja motora. Na taj način možemo saznati kada je i koliko dugo stroj bio u mirovanju ili kontaktu te kada je i koliko dugo stroj stvarno radio (aktivan rad).

Po potrebi dogovaramo i spajanje senzora na hidrauličke ili električne sklopove koji pokreću dodatne strojeve (posipač, hidraulika za podizanje kipera ili žlice, korpe… itd.). Na temelju podataka snimljenih ovim senzorima, nakon kontakta dobivamo točan prikaz radnih sati stroja.

TAHO prijenos, komunikacija i dnevnice

WEB Tacho je online usluga koja omogućuje daljinski prijenos podataka s digitalnih tahografa i kartica vozača. Podaci s tahografa i kartice vozača pohranjeni su na WEB TACHO serveru u .DDD formatu i dostupni su za pregled i ispis..

Dvosmjerna komunikacija između dispečera i vozača te slanje preporuka na lokaciju može se odvijati putem Garmin navigacijskog uređaja, tableta ili pametnog telefona. Za svaku poslanu poruku možete vidjeti kada je poslana, isporučena, pročitana i eventualno izbrisana. Tako da možete biti sigurni da je poruka stigla do svog primatelja.

Uz SMS poruke i slanje uputa do lokacije putem pametnog telefona ili tableta, također je moguće slati slike, videe i dokumente (CMR obrasci,…).

Sustav EasyTracker također vam omogućuje praćenje sati vožnje i prijeđenih kilometara po državama te izračunavanje dnevnica.

Bežični senzori

Uz EasyTracker uslugu možete žičanim ili bežičnim senzorima pratiti temperaturu tereta u rashladnim komorama, prijenosnim rashladnim vrećama i svim ostalim dodacima namijenjenim pohrani, održavanju i održavanju određene temperature rashladnog objekta.

Kako biste spriječili potencijalno oštećenje tereta, također možete postaviti upozorenje ako temperatura padne ispod dopuštene granice u rasponu od -40°C do +85°C.

Osim za praćenje temperature, bežični senzori mogu poslužiti i za praćenje vlažnosti zraka u prostoriji te za praćenje manjih stvari koje nemaju vlastito napajanje.

Potrošnja goriva i ECO vožnja

Spajanjem uređaja za praćenje na računalo vozila (CAN BUS) korisnici sustava za praćenje vozila mogu osigurati potpuni pregled i kontrolu stvarno prijeđenih kilometara prema brojaču vozila, pratiti broj okretaja motora, ekonomičnost vožnje (za kamione), količina goriva u spremniku i prosječna potrošnja po vozilima i po vozačima te mogući kvarovi na vozilu (niska razina ulja, nizak tlak u gumama itd.).

Stil vožnje vozača također ima značajan utjecaj na potrošnju goriva i troškove održavanja vozila. Najviše goriva troše brzi vozači koji također agresivno ubrzavaju i koče. EasyTracker sustav ima rješenje, odnosno ECO vožnju, koja prikuplja i analizira podatke o ubrzanjima, kočenjima, brzim vožnjama, naglim zavojima i leru motora. Putem izvješća u svakom trenutku možete provjeriti ocjenu stila vožnje i upozoriti agresivnije vozače na neekonomičnu vožnju.