Dnevnice vozila


Po želji si lahko izberete tudi obdobje za katerega želite videti voženj in dnevnice. Tako lahko za določenega voznika izplačujete plačo glede na skupni čas vožnje in dnevnice veliko hitreje in bolj natančno kot prej.

Za izbrano obdobje se vam izpišejo dnevnice po državah časovno urejene in tudi seštete skupaj. Take dnevnice so edino pravilno merilo za izplačilo saj so narejene avtomatsko glede na izbrane podatke o vožnjah.

Za določeno obdobje vam tudi sistem EasyTracker izpiše prevožene kilometre in skupni čas vožnje za posamezni dan in vse skupaj tudi sešteje. Prav tako se vam pri vsakem posameznem dnevu tudi izpiše začetek in konec vožnje.

Analiza voženj in obiskanost regij


Analiza: ​možen je tudi analitičen pregled voženj za posamezno vozilo, voznika ali kar za vsa vozila. Ta pregled združi vse postanke v skupne grupe glede na oddaljenost in še dodatno združi postanke na isti lokaciji.

Ta analitičen pregled Vam omogoča optimizacijo poti, saj lahko na pregledu takoj opazite na katerih lokacijah bi lahko voznik obiskal vse stranke naenkrat.  Prav tako so takoj opazne lokacije na katerih se vozniki ustavljajo redno.

Obiskanost regij:​ na karti si lahko pogledate tudi regije, ki jih vaši potniki ne obiskujejo in ne pokrivajo. Pregledi obiskanosti posameznih regij so možni za poljubna obdobja. Ta pregled Vam omogoča da 100% izkoristite celotni trg in obiščete še nepokrite regije Slovenije.