Delovni nalogi  


EasyTracker omogoča tudi planiranje poti in pregled realizacije načrtovanih opravil. Tako lahko vsako podjetje načrtuje dostavo pošiljk, delo serviserjev, sestanke komercialistov, taxi vožnje,...

Vse na enem mestu – pregledno


Vsa načrtovana opravila se razporejajo po vozilih in pregledajo tako na seznamu kot tudi na zemljevidu.

Za vsako vozilo so tako na voljo informacije o optimalnem vrstnem redu obiska, ki ga sam sistem predlaga. Prav tako je podatek o skupnem številu kilometrov in času vožnje za posamezno vozilo, da se posameznemu potniku ne doda preveč dela za delovni dan.

Predvideni čas prihoda je na voljo za celotno pot kot tudi za prvo opravilo. Tako se lahko stranko obvesti o predvidenem prihodu voznika in tudi načrtuje povratek voznika v podjetje.

Pri predvidenemu času se upošteva poleg začetne in končne lokacije vozila (odvisno od vozila) tudi predviden čas posameznega opravila.

Hitro iskanje opravil


V kolikor ima določen potnik premalo število opravil se lahko z iskalnikom hitro poišče še dodatna opravila in se njegova celotno pot čim bolj izkoristi. Prav tako je možno poiskati opravila po različnih kriterijih kot naprimer iskanje vseh strank kjer je bil zadnji obisk pred več kot 12 meseci.

Pri rezultatih iskanja se izpiše tudi potrebna dodatna kilometrina za obisk. Tako se lahko izbere samo najbljižje stranke obstoječi poti.

Prenos vseh opravil in strank v vozilo


Kot tiskanje vseh opravil omogočamo tudi avtomatski prenos v navigacijsko napravo garmin. Prenos se naredi avtomatsko in na daljavo. Ko potnik začne z vožnjo ima na navigacijski napravi že pripravljeno celotno pot.

Prav tako se v navigacijsko napravo lahko prenesejo vse stranke in v kolikor potniku ostaja preveč časa lahko v navigacijski napravi vidi vse bližnje stranke (tudi nenačrtovane za obisk).


Načrtovanje večih opravil na več vozil​ prav tako omogočamo avtomatsko razporejanje večih opravil na več vozil v treh korakih.1. Določanje vseh opravil ​ prvi korak je iskanje in določanje vseh potrebnih opravil za določen dan oziroma obdobje. To se lahko naredi preko iskalnika ali uvoza iz druge datoteke.

2. Izbira aktivnih vozil za izbrano obdobje ​ ​v drugem koraku se izbere vozila ki so na dan razporejanja razpoložljiv in se tudi še enkrat potrdi vsa opravila iz prejšnega koraka.

3. Potrditev predlagane poti ​ sistem avtomatsko preračuna najbolj optimalne poti za obisk vseh opravil in jih razporedi po vozilih.

Pregled realizacije načrtovanih opravil


Za vsako planirano opravilo se lahko preveri ali je bilo dejansko opravljeno. Sistem avtomatsko primerja vse postanke vozila z geo lokacijo in časom predvidenih opravil.

Tako je naročniku na voljo pregled kaj je bilo in kaj ni bilo narejeno.