Alarmi vozil in nastavitve alarmov


Za vsako vozilo imamo različne alarme ter dogodke, ki se glede na potrebe naročnika sprožijo.

Alarmi so:

  • opozorilo ob prekoračitvi maksimalne hitrosti vozila,
  • tankanje čez velikost rezervarja,
  • poraba vozila izven določenih meja,
  • predolg oziroma prekratek postanek vozila,
  • SOS tipka,
  • opozorilo na prihajajoč servis, registracijo vozila,
  • sprememba stanja vozila (prost/zaseden),
  • gibanje izven predvidenega območja ali časovnega termina.

Po potrebi v vozilo vgradimo tudi SOS tipko, ki sproži alarm v nadzornem centru. Sprožen alarm je takoj viden vsem dispečerjem, ki lahko hitro ukrepajo in pošljejo na kraj sproženega alarma najbližje vozilo.